Danh mục - Mới cập nhật

Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày đăng: 13.09.2014

Kinh Nghiệp Báo

Ngày đăng: 31.08.2014

Danh mục - MP3

Đức Thế Tôn Giáng Trần – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lâm Tỳ Ni Hồi Sinh – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Chân Nguyên

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phật đang trong ta

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan

Cập nhật: 30.06.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 11 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 09 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 10 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 07 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 06 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh A Di Đà giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Kim Cang giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Duy Thức Học – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Ý Nghĩa Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Địa Tạng giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Pháp Bảo Đàn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 03 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Phổ Môn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 02 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Dược Sư giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Phật học thường thức

Cập nhật: 10.03.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Video

TÌNH NGƯỜI – Thích Nhất Hạnh

Cập nhật: 22.11.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

TỊNH ĐỘ LUẬN NGỮ – Đại sư Châu Hoằng, Việt dịch: Thích Minh Thành

Cập nhật: 12.11.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh A Di Đà – Thích Trí Thoát tụng

Cập nhật: 12.11.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Niệm Phật Diệt Tội (phim Phật giáo)

Cập nhật: 12.11.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tham Thiền Cảnh Ngữ – Thiền Sư Bác Sơn – Dịch: Thích Duy Lực

Cập nhật: 06.11.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Rộng khuyến phát tâm Bồ đề – HT. Thích Thanh Từ

Cập nhật: 03.11.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Thích Thanh Từ

Tôn Giả Đại Ca Diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Venerable Mahākāśyapa

Cập nhật: 29.10.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Anh Em Bàn Đặc và Bài Học Quét Bụi – Panthaka and the Lesson of Sweep Clean

Cập nhật: 27.10.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phim Phật giáo: Niệm Phật Thành Phật

Cập nhật: 22.10.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

KINH KIM CANG GIẢNG GIẢI – Hòa thượng Tuyên Hóa

Cập nhật: 19.10.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Tuyên Hóa

Phim hoạt hình: Niệm Phật Thành Phật

Cập nhật: 16.10.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Vũ Trụ Quan Phật Giáo – HT. Thích Duy Lực

Cập nhật: 13.10.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tiềm thức – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Cập nhật: 06.10.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

Thiền Đốn Ngộ – HT Thích Thanh Từ dịch và biên soạn

Cập nhật: 25.09.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Thích Thanh Từ

Đầu tư tương lai cho chính mình

Cập nhật: 18.09.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

Luân hồi Nghiệp báo dưới ánh sáng Vô Ngã

Cập nhật: 16.09.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Cập nhật: 13.09.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Sự tích đức Phật A Di Đà và bảy vị Bồ tát

Cập nhật: 03.09.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Nghiệp Báo

Cập nhật: 31.08.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phần 1A – Kinh Thiện Pháp Kinh Trú Độ Thọ – Kinh Trung A Hàm

Cập nhật: 31.08.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Tuệ Sĩ

NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC – Nhạc và lời Phương Nhã Ka

Cập nhật: 24.08.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phim Phật giáo: Đạt Ma Tổ Sư (Bodhidharma)

Cập nhật: 21.08.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Những mẫu chuyện linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Cập nhật: 14.08.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phim Liễu Phàm Tứ Huấn (Câu Chuyện Số Mệnh)

Cập nhật: 06.08.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Kinh tụng
Danh mục - Nhạc

NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC – Nhạc và lời Phương Nhã Ka

Cập nhật: 24.08.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc Phật giáo tổng hợp

Cập nhật: 10.06.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc Thiền Không Lời

Cập nhật: 12.05.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tuyển tập nhạc Phật giáo Việt Nam

Cập nhật: 09.05.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 25.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Karaoke_Nhạc Phật Giáo

Cập nhật: 23.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ĐÊM CUỐI CÙNG – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 21.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

BẾN HƯ VÔ – Melody – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 20.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ĐỒNG VỌNG VU LAN – Nhạc và Lời Lưu Ka – Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Lưu

Cập nhật: 02.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Huy Bảo

Cập nhật: 26.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Ký Ức Phật Đản Sanh – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Bảo Phương

Cập nhật: 23.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nương Tựa Để Trở Về – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Khắc Nguyễn

Cập nhật: 20.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

THÀNH CA TỲ LA VỆ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Bích Phượng

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đức Thế Tôn Giáng Trần – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lâm Tỳ Ni Hồi Sinh – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TRƯỚC BÀN ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Lê Khanh

Cập nhật: 18.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

MÙA TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Thu Hoài

Cập nhật: 16.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Lê Khanh

Cập nhật: 15.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

KỶ NIỆM ĐẢN SANH – Nhạc và lời: Lưu Ka – Ca sỹ Quang Sang trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TRĂNG MÙA ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Việt Org trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LINH KHÍ LÂM TỲ NI, Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Mạnh Hùng trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ cổ Trung Hoa: Đàn Cổ Tranh

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ dân tộc Trung Hoa – Hồ Lô Tì

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ cổ Trung Hoa: Đàn Tỳ Bà

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Chân Nguyên

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phật đang trong ta

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 01.08.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan

Cập nhật: 30.06.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Niềm An Vui (Karaoke Phật giáo)

Cập nhật: 01.07.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lạy Phật Quan Âm (Karaoke Phật giáo)

Cập nhật: 01.07.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Khóa tu

Lời Cho Mái Tóc Xanh – HT. Thích Tâm Thanh giảng

Cập nhật: 25.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bỏ tất cả là được tất cả – HT.Thích Thanh Từ

Cập nhật: 06.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bổn phận của người Phật tử tại gia – HT. Thích Huyền Vi – phần 01/02

Cập nhật: 05.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bổn phận của người Phật tử tại gia – HT. Thích Huyền Vi – phần 02/02

Cập nhật: 05.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI, phần 2 – Thích Huyền Châu giảng

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI, phần 1 – Thích Huyền Châu giảng

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Album Pháp Hội Cửu Phẩm Liên Hoa – Phật tử Ưu Đàm

Cập nhật: 10.09.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đạo Phật Là Gì? – Thích Huyền Châu – Phần 02/02

Cập nhật: 17.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Đạo Phật Là Gì? – Thích Huyền Châu – Phần 01/02

Cập nhật: 17.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 06

Cập nhật: 17.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Bài giảng Khóa tu lần thứ 11 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 09 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 10 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 07 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 06 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh A Di Đà giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 03 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Phổ Môn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 02 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Dược Sư giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 05

Cập nhật: 14.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 4

Cập nhật: 14.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 3

Cập nhật: 13.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 02

Cập nhật: 13.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 01

Cập nhật: 12.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Ý Nghĩa Phật Đản – PL.2556 – HT. Thích Tịnh Nhãn

Cập nhật: 29.04.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Thích Tịnh Nhãn

Đạo Phật là gì? – phần 2

Cập nhật: 19.04.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu