Danh mục - Mới cập nhật
Danh mục - MP3

Đức Thế Tôn Giáng Trần – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lâm Tỳ Ni Hồi Sinh – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Chân Nguyên

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phật đang trong ta

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan

Cập nhật: 30.06.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 11 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 09 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 10 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 07 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 06 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh A Di Đà giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Kim Cang giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Duy Thức Học – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Ý Nghĩa Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Địa Tạng giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Pháp Bảo Đàn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 03 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Phổ Môn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 02 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Dược Sư giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Phật học thường thức

Cập nhật: 10.03.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Video

Những Lời Khuyên Tâm Huyết – Đức Dalai Lama

Cập nhật: 19.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Cẩm Nang Tu Đạo – Hòa thượng Quảng Khâm

Cập nhật: 18.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc Niệm Phật – Nam Mô A Di Đà Phật

Cập nhật: 15.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Tập 1 – Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật

Cập nhật: 14.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Pháp Hoa – Phẩm Tựa – Quyển I -Thầy Thích Trí Thoát tụng

Cập nhật: 11.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Công Phu Khuya (Chú Lăng Nghiêm) – Có Phụ Đề – Thích Trí Thoát tụng

Cập nhật: 10.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

An Lạc Từ Tâm – Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

Cập nhật: 08.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Luận Phật Thừa Tông Yếu 1/2 – Thái Hư Đại Sư

Cập nhật: 05.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Luận Phật Thừa Tông Yếu 2/2 – Thái Hư Đại Sư

Cập nhật: 05.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Ai là tri kỉ – HT. Thích Nhất Hạnh

Cập nhật: 04.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Duy Thức Học Yếu Luận – HT. Thích Từ Thông giảng

Cập nhật: 03.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nghệ thuật nói chuyện – thiên thần bảo hộ – Thích Nhất Hạnh

Cập nhật: 01.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Cương Yếu Để Tu – HT. Thích Thanh Từ

Cập nhật: 29.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Kim Cang lượt giảng – HT. Thích Thiện Hoa

Cập nhật: 27.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lời Cho Mái Tóc Xanh – HT. Thích Tâm Thanh giảng

Cập nhật: 25.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 25.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Ngữ Lục Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Cập nhật: 15.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đại Pháp Sư Huyền Trang – tập 4/4

Cập nhật: 08.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đại Pháp Sư Huyền Trang – tập 3/4

Cập nhật: 08.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đại Pháp Sư Huyền Trang – tập 2/4

Cập nhật: 08.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đại Pháp Sư Huyền Trang – tập 1/4

Cập nhật: 08.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Ý nghĩa ngày Phật thành đạo – HT.Thích Thanh Từ

Cập nhật: 07.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bỏ tất cả là được tất cả – HT.Thích Thanh Từ

Cập nhật: 06.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bổn phận của người Phật tử tại gia – HT. Thích Huyền Vi – phần 01/02

Cập nhật: 05.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bổn phận của người Phật tử tại gia – HT. Thích Huyền Vi – phần 02/02

Cập nhật: 05.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Pháp Môn Niệm Phật – Hòa thượng Tuyên Hóa giảng

Cập nhật: 03.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Giải Nghi Về Nhân Quả – HT.Thích Thanh Từ

Cập nhật: 02.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Cương lĩnh pháp tu thiền – Biết có chân tâm – HT.Thích Thanh Từ giảng

Cập nhật: 01.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TÌM NGỌC NHƯ Ý – HT.Thích Thanh Từ

Cập nhật: 27.02.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Mười Câu Chuyện Đức Phật – tập 2/2

Cập nhật: 26.02.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Kinh tụng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Tập 1 – Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật

Cập nhật: 14.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Pháp Hoa – Phẩm Tựa – Quyển I -Thầy Thích Trí Thoát tụng

Cập nhật: 11.04.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Kim Cang lượt giảng – HT. Thích Thiện Hoa

Cập nhật: 27.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh A Di Đà – Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải

Cập nhật: 29.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Niệm Phật Sám Pháp – HT. Thích Thiền Tâm

Cập nhật: 20.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bát Nhã Tâm Kinh – HT. Thích Tuyên Hóa giảng thuật

Cập nhật: 10.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Tuyên Hóa

Kinh Thiện Sanh Thi Ca La Việt – HT. Thích Minh Châu dịch

Cập nhật: 27.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Tứ Thập Nhị Chương – Hoà Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng

Cập nhật: 04.08.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 06

Cập nhật: 17.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh A Di Đà giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Kim Cang giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Duy Thức Học – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Ý Nghĩa Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Địa Tạng giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Pháp Bảo Đàn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Phổ Môn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Dược Sư giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 05

Cập nhật: 14.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Danh mục - Nhạc

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 25.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Karaoke_Nhạc Phật Giáo

Cập nhật: 23.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ĐÊM CUỐI CÙNG – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 21.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

BẾN HƯ VÔ – Melody – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 20.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ĐỒNG VỌNG VU LAN – Nhạc và Lời Lưu Ka – Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Lưu

Cập nhật: 02.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Huy Bảo

Cập nhật: 26.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Ký Ức Phật Đản Sanh – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Bảo Phương

Cập nhật: 23.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nương Tựa Để Trở Về – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Khắc Nguyễn

Cập nhật: 20.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

THÀNH CA TỲ LA VỆ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Bích Phượng

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đức Thế Tôn Giáng Trần – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lâm Tỳ Ni Hồi Sinh – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TRƯỚC BÀN ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Lê Khanh

Cập nhật: 18.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

MÙA TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Thu Hoài

Cập nhật: 16.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Lê Khanh

Cập nhật: 15.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

KỶ NIỆM ĐẢN SANH – Nhạc và lời: Lưu Ka – Ca sỹ Quang Sang trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TRĂNG MÙA ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Việt Org trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LINH KHÍ LÂM TỲ NI, Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Mạnh Hùng trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ cổ Trung Hoa: Đàn Cổ Tranh

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ dân tộc Trung Hoa – Hồ Lô Tì

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ cổ Trung Hoa: Đàn Tỳ Bà

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Chân Nguyên

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phật đang trong ta

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 01.08.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan

Cập nhật: 30.06.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Niềm An Vui (Karaoke Phật giáo)

Cập nhật: 01.07.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lạy Phật Quan Âm (Karaoke Phật giáo)

Cập nhật: 01.07.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kỷ niệm ngày xuất gia (Karaoke nhạc tự chế)

Cập nhật: 01.07.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Chiếc áo Cà Sa (Karaoke nhạc chế lời)

Cập nhật: 01.07.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Mẹ hiền Quan Thế Âm – Gia Huy

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Khóa tu

Lời Cho Mái Tóc Xanh – HT. Thích Tâm Thanh giảng

Cập nhật: 25.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bỏ tất cả là được tất cả – HT.Thích Thanh Từ

Cập nhật: 06.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bổn phận của người Phật tử tại gia – HT. Thích Huyền Vi – phần 01/02

Cập nhật: 05.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bổn phận của người Phật tử tại gia – HT. Thích Huyền Vi – phần 02/02

Cập nhật: 05.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI, phần 2 – Thích Huyền Châu giảng

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI, phần 1 – Thích Huyền Châu giảng

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Album Pháp Hội Cửu Phẩm Liên Hoa – Phật tử Ưu Đàm

Cập nhật: 10.09.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đạo Phật Là Gì? – Thích Huyền Châu – Phần 02/02

Cập nhật: 17.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Đạo Phật Là Gì? – Thích Huyền Châu – Phần 01/02

Cập nhật: 17.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 06

Cập nhật: 17.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Bài giảng Khóa tu lần thứ 11 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 09 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 10 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 07 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 06 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh A Di Đà giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 03 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Phổ Môn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 02 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Dược Sư giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 05

Cập nhật: 14.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 4

Cập nhật: 14.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 3

Cập nhật: 13.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 02

Cập nhật: 13.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Huyền Châu – Phần 01

Cập nhật: 12.05.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Ý Nghĩa Phật Đản – PL.2556 – HT. Thích Tịnh Nhãn

Cập nhật: 29.04.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Thích Tịnh Nhãn

Đạo Phật là gì? – phần 2

Cập nhật: 19.04.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Phương pháp chuyển hóa phiền não – phần 2

Cập nhật: 19.04.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đại đức Thích Nhuận Quý