Pháp âm mới

Danh mục - Mới cập nhật
Danh mục - MP3

Đức Thế Tôn Giáng Trần – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lâm Tỳ Ni Hồi Sinh – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Chân Nguyên

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phật đang trong ta

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan

Cập nhật: 30.06.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 11 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 09 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 10 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 07 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 06 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh A Di Đà giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Kim Cang giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Duy Thức Học – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Ý Nghĩa Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Địa Tạng giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Pháp Bảo Đàn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 03 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Phổ Môn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 02 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Dược Sư giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Phật học thường thức

Cập nhật: 10.03.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Video

Thích Huyền Châu – Kinh Kim Cang – phần 5/5 (2/2015, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 14.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Kim Cang – phần 4/5 (2/2015, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 14.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Kim Cang – phần 3/5 (2/2015, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 12.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu giảng – Kinh Kim Cang – phần 2/5 (2.2015, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 12.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Kim Cang – phần 1/5 (2/2015, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 11.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Cẩm nang cho cuộc sống – Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 14

Cập nhật: 09.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

CỞI BỎ SỰ TRÓI BUỘC – HT. Thích Nhất Hạnh

Cập nhật: 02.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

ĐỜI NGƯỜI – Thích Nhất Hạnh giảng

Cập nhật: 30.03.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

Bát Quan Trai Giới – Thích Huyền Châu giảng tại Hoa Kỳ

Cập nhật: 14.02.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Danh mục - Kinh tụng
Danh mục - Nhạc

NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC – Nhạc và lời Phương Nhã Ka

Cập nhật: 24.08.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc Phật giáo tổng hợp

Cập nhật: 10.06.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc Thiền Không Lời

Cập nhật: 12.05.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tuyển tập nhạc Phật giáo Việt Nam

Cập nhật: 09.05.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 25.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Karaoke_Nhạc Phật Giáo

Cập nhật: 23.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ĐÊM CUỐI CÙNG – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 21.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

BẾN HƯ VÔ – Melody – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 20.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ĐỒNG VỌNG VU LAN – Nhạc và Lời Lưu Ka – Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Lưu

Cập nhật: 02.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Huy Bảo

Cập nhật: 26.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Ký Ức Phật Đản Sanh – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Bảo Phương

Cập nhật: 23.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nương Tựa Để Trở Về – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Khắc Nguyễn

Cập nhật: 20.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

THÀNH CA TỲ LA VỆ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Bích Phượng

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đức Thế Tôn Giáng Trần – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lâm Tỳ Ni Hồi Sinh – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TRƯỚC BÀN ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Lê Khanh

Cập nhật: 18.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

MÙA TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Thu Hoài

Cập nhật: 16.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Lê Khanh

Cập nhật: 15.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

KỶ NIỆM ĐẢN SANH – Nhạc và lời: Lưu Ka – Ca sỹ Quang Sang trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TRĂNG MÙA ĐẢN SANH – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Việt Org trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LINH KHÍ LÂM TỲ NI, Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Mạnh Hùng trình bày

Cập nhật: 13.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ cổ Trung Hoa: Đàn Cổ Tranh

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ dân tộc Trung Hoa – Hồ Lô Tì

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc cụ cổ Trung Hoa: Đàn Tỳ Bà

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Chân Nguyên

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phật đang trong ta

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 01.08.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan

Cập nhật: 30.06.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Niềm An Vui (Karaoke Phật giáo)

Cập nhật: 01.07.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lạy Phật Quan Âm (Karaoke Phật giáo)

Cập nhật: 01.07.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Khóa tu

Thích Huyền Châu – Kinh Kim Cang – phần 5/5 (2/2015, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 14.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Kim Cang – phần 4/5 (2/2015, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 14.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Kim Cang – phần 3/5 (2/2015, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 12.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu giảng – Kinh Kim Cang – phần 2/5 (2.2015, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 12.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Kinh Kim Cang – phần 1/5 (2/2015, Hoa Kỳ)

Cập nhật: 11.04.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Bát Quan Trai Giới – Thích Huyền Châu giảng tại Hoa Kỳ

Cập nhật: 14.02.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Lời Cho Mái Tóc Xanh – HT. Thích Tâm Thanh giảng

Cập nhật: 25.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bỏ tất cả là được tất cả – HT.Thích Thanh Từ

Cập nhật: 06.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bổn phận của người Phật tử tại gia – HT. Thích Huyền Vi – phần 01/02

Cập nhật: 05.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bổn phận của người Phật tử tại gia – HT. Thích Huyền Vi – phần 02/02

Cập nhật: 05.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI, phần 2 – Thích Huyền Châu giảng

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI, phần 1 – Thích Huyền Châu giảng

Cập nhật: 07.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Album Pháp Hội Cửu Phẩm Liên Hoa – Phật tử Ưu Đàm

Cập nhật: 10.09.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135