Pháp âm mới

Chú Đại Bi giảng giải – Hòa thượng Tuyên Hóa


Video Clip

topodin, Ua), &bull, Fotomag

Các pháp âm khác: