Pháp âm mới

CHÚ LĂNG NGHIÊM – Tụng theo Nghi lễ Bình Định


media player here

Các pháp âm khác:

VU LAN CA – Nhạc và lời: Lưu Kha

Ngày đăng: 31.07.2016

Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày đăng: 13.09.2014

Chân Nguyên

Ngày đăng: 18.10.2013

Phật đang trong ta

Ngày đăng: 18.10.2013

Tình khúc Vu Lan

Ngày đăng: 30.06.2013

Niệm A Di Đà Phật bằng nhạc

Ngày đăng: 15.06.2013

Hòa Tấu Niệm Phật

Ngày đăng: 17.06.2012

Niệm A Di Đà Phật (Nhạc)

Ngày đăng: 17.06.2012