Pháp âm mới

Kinh Di Giáo – Bài 2 – Thầy Minh Hạnh


Video Clip

Kinh Di Giáo – Bài 2 

Thầy Minh Hạnh dạy tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc – Hoa Kỳ.

www.bodephatquoc.org

Các pháp âm khác: