Pháp âm mới

Kinh Tứ Thập Nhị Chương – Bài 2 (Chương 4 – 8) – Thầy Thích Viên Chánh


Video Clip

Kinh Tứ Thập Nhị Chương – Bài 2 (Chương 4 – 8) – Thầy Thích Viên Chánh

Dạy tại lớp Trung đẳng Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc – Hoa Kỳ.

Các pháp âm khác: