Pháp âm mới

Lịch Sử Phật Giáo Nhật Bản (Bài 5) – Thầy Nguyên Tâm


Video Clip

Lịch Sử Phật Giáo Nhật Bản (Bài 5)

Thầy Nguyên Tâm dạy tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc – Hoa Kỳ

www.bodephatquoc.org

 

Các pháp âm khác: