Pháp âm mới

Lịch Sử Phật Giáo Nhật Bản – Bài số 03 – Thầy Thích Nguyên Tâm


Video Clip

Lịch Sử Phật Giáo Nhật Bản – Bài số 03 – Thầy Thích Nguyên Tâm.

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc 16/07/2016.