Pháp âm mới

Lịch Sử Phật Giáo Nhật Bản – Bài Số 4 – Thầy Thích Nguyên Tâm


Video Clip

Lịch Sử Phật Giáo Nhật Bản – Bài Số 4 – Thầy Thích Nguyên Tâm.

Source: www.bodephatquoc.org

(Viện Phật học Bồ đề Phật quốc – Hoa Kỳ)