Pháp âm mới

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 15 – Thầy Huyền Châu


Video Clip

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 15 – Thầy Huyền Châu

Dạy tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc – Hoa Kỳ.

www.bodephatquoc.org

Các pháp âm khác: