Pháp âm mới

Luận Đại Thừa Trăm Pháp (Bài 6) – Thầy Huyền Châu


Video Clip

Luận Đại Thừa Trăm Pháp (Bài 6)

Thầy Huyền Châu dạy tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc – Hoa Kỳ.

www.bodephatquoc.org

Các pháp âm khác: