Pháp âm mới

Nương Tựa Để Trở Về – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Khắc Nguyễn


Video Clip

NƯƠNG TỰA ĐỂ TRỞ VỀ / 

Nhạc và lời Lưu Ka / 
Ca sỹ Khắc Nguyễn trình bày / 

Nương theo khói hương, lên lời thầm kín / 
Gởi cho mây trời mộng ước bay xa / 
Tâm tư lắng trong nghe từ lòng ta / 
Hoa tâm hé nụ Phật Thích Ca hiện về. / 

Nương theo lá rơi thấy đời mộng ảo / 
Đêm qua trên cành sáng đã chia xa / 
Vô minh lấp che nên lời thiết tha / 
Đời ta cũng vậy, sao uất nghẹn cõi lòng. / 

Điệp khúc / 

Hôm nay ta về, nương tựa Phật Pháp Tăng / 
Hôm nay ta về, nương theo tự tánh trong ta / 
Hôm nay ta về, nương bản tâm thanh tịnh / 
Hôm nay ta về, nụ cười và niềm tin. / 

Nương theo tiếng kinh để tâm định tĩnh / 
Dõi theo hơi thở, tạp niệm ra đi / 
Quá khứ qua lâu, tương lai mà chi / 
Hiện tại trái tim, vui đùa cùng thời gian. / 

(Đã xuất bản vào 19-12-2013)

Создание канала, брендирование Topodin,

Các pháp âm khác: