Pháp âm mới

Phật Giáo Nhật Bản (Bài 9) – Thầy Nguyên Tâm


Video Clip

Phật Giáo Nhật Bản (Bài 8)

Thầy Nguyên Tâm dạy tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc – Hoa Kỳ

www.bodephatquoc.org

Các pháp âm khác: