Pháp âm mới

Phật Pháp Căn Bản – Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật – phần 1/2 – Thầy Thích Hạnh Tuệ


Video Clip

Phật Pháp Căn Bản – Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật – phần 1/2

Thầy Thích Hạnh Tuệ dạy tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc – Hoa Kỳ.

Nguồn: www.bodephatquoc.org

Các pháp âm khác: