Pháp âm mới

PHẬT SỬ CA – Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn


media player here

Các pháp âm khác: