Pháp âm mới

Thích Huyền Châu – ĐẠI HIẾU THÍCH CA – phần 2/3


Video Clip

Thích Huyền Châu – ĐẠI HIẾU THÍCH CA – phần 2.

Chương trình Pháp Nhạc Âm do Bồ Đề Phật Quốc tổ chức tưởng niệm Vu lan Báo Hiếu ngày 10/9/2017.

Các pháp âm khác: