Pháp âm mới

Thích Huyền Châu – ĐẠI HIẾU THÍCH CA – phần 3/3 (hết)


Video Clip

Thích Huyền Châu – ĐẠI HIẾU THÍCH CA – phần 3/3 (hết).

Chương trình Pháp Nhạc Âm do Bồ Đề Phật Quốc tổ chức tưởng niệm Vu lan Báo Hiếu, ngày 10/9/2017.

Các pháp âm khác: