Pháp âm mới

Thích Huyền Châu – Hoa Khai Kiến Phật – Phần 3/3


Video Clip

Pháp Nhạc Âm 2018 – do Bồ Đề Phật Quốc – 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, tổ chức ngày 18 tháng 2 năm 2018 (nhằm Mồng 3 Tết Mậu Tuất) tại Saigon Performing Arts Điện thoại: (714) 884 – 3042 Email: vienphathocbodephatquoc@gmail.com

Các pháp âm khác: