Pháp âm mới

Thích Huyền Châu – Niệm Phật Ba La Mật Kinh, phần 41 (Hoa Kỳ 1/2017)


Video Clip

Thích Huyền Châu – Niệm Phật Ba La Mật Kinh, phần 41 (Hoa Kỳ 1/2017).

Phần 41. Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Thầy Thích Huyền Châu giảng thuật ngày 15 tháng 1, 2017, tại Bồ Đề Phật Quốc, Santa Ana, California, Mỹ quốc.

Các pháp âm khác: