Pháp âm mới

Thích Huyền Châu – Niệm Phật Ba La Mật Kinh, phần 45 (Hoa Kỳ 2/2017)


Video Clip

Thích Huyền Châu – Niệm Phật Ba La Mật Kinh, phần 45 (Hoa Kỳ 2/2017).

Phần 45. Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Thầy Thích Huyền Châu giảng thuật ngày 19 tháng 2, 2017, tại Bồ Đề Phật Quốc, Santa Ana, California, Mỹ quốc.

Các pháp âm khác: