Pháp âm mới

VU LAN CA – Nhạc và lời: Lưu Kha


media player here

Các pháp âm khác:

Nhạc Phật giáo tổng hợp

Ngày đăng: 10.06.2014

Nhạc Thiền Không Lời

Ngày đăng: 12.05.2014

Karaoke_Nhạc Phật Giáo

Ngày đăng: 23.01.2014